Aangesloten bij

nvvp-logo
De Nederlandse vereniging voor podotherapie


nvvsp-logo
De nederlandse vereniging voor sportpodotherapie


kp-logo
Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten.


scas-logo
SCAS staat voor Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg


toppodotherapie-logo
Toppodotherapie Nederland is een netwerk van verschillende podotherapie praktijken met 119 praktijklocaties verspreid over heel Nederland. In het netwerk werken podotherapeuten die allemaal geloven in een persoonlijke benadering en voldoende tijd en aandacht voor de patiënt, ondanks alle huidige ontwikkelingen in de zorg die vragen om grotere organisatiekrachten.

Een kwalitatief goede, open, eerlijke en transparante praktijkvoering staat altijd voorop. Wij vinden het belangrijk om de lokaal georganiseerde kleinschaligheid te behouden. Waarbij wij de rol van de kleine kruidenier die vroeger in elke straat te vinden was vervullen, maar wel met de voordelen van goed georganiseerde grootschaligheid, zoals we van de supermarkten herkennen waar je alles kan krijgen voor de beste prijs.

De huidige ontwikkelingen in Nederland en de stijging van de zorgkosten eisen van zorgverleners naast inhoudelijke expertise, passie voor hun beroep en aandacht voor de patiënt ook oplossingen voor organisatorische vraagstukken. Door onze krachten te bundelen in een landelijk netwerk zijn wij in staat dit te realiseren.

Dit gebeurt o.a. door het delen van kennis, het benutten van andere relevante netwerken, het inzetten van verschillende talenten op organisatorisch gebied en door gezamenlijk in te kopen en naar buiten te treden.

Toppodotherapie Nederland staat voor vernieuwing binnen de zorg. Met kleine demonstratieprojecten willen we innovaties in de podotherapeutische zorg realiseren. De doelmatigheidswinst die elke innovatie of samenwerking met zich meebrengt wordt altijd opnieuw ingezet om nog betere (preventieve) zorg te kunnen leveren met gebruik van de nieuwste middelen en technieken.