Diabetische zorg

29 juni 2015 -

Heeft u diabetes en nu?

Ongeveer 50% van de patiënten met diabetes krijgt te maken met voetproblemen. Deze voetproblemen komen vaak voor in een vergevorderd stadium van de diabetes. De voetproblemen ontstaan in de meeste gevallen door druk en wrijving in combinatie met verminderd gevoel of verminderde doorbloeding. In een ernstig geval kan er een wond ontstaan die er aanvankelijk onschuldig uitziet of niet zichtbaar is onder een eeltlaag, maar uiteindelijk kan leiden tot ernstige infecties. Indien de voetinfectie zich uitbreidt kan dit op langere termijn zelfs een amputatie tot gevolg hebben.

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van de voetzorg bij diabetici.
Door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is eerder geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op het krijgen van een wond aan uw voeten door u in te delen in de zogenaamde Sims classificatie.
Waar tot 2015 de Sims classificatie leidend was voor vergoeding van voetzorg vanuit de basisverzekering vindt deze vanaf 1 januari 2015 plaats op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort “zorgzwaartepakket” wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

In onderstaande link kunt u hierover meer lezen :
www.podotherapie.nl

Is uw huisarts aangesloten bij Het Huisartsenteam dan verzorgt uw praktijkverpleegkundige uw voetenscreening. Vanaf zorgprofiel 2 wordt u het advies gegeven een afspraak te maken met een podotherapeut voor verder onderzoek (denkt u daarbij aan voetstand-loopanalyse). De medisch noodzakelijk voetzorg kan worden uitgevoerd door een pedicure die is aangesloten bij Het Huisartsenteam.
Een overzicht van de aangesloten pedicures vindt u via onderstaande link.
www.hethuisartsenteam.nl

Is uw huisarts aangesloten bij Zorggroep Breda dan verzorgt de podotherapeut de voetenscreening. De medisch noodzakelijk voetzorg kan worden uitgevoerd door een pedicure die gecontracteerd is bij Toppodotherapie Bartels.

Als uw huisarts niet is aangesloten bij een zorggroep of u bent onder behandeling van een internist voor uw diabetes dan kan eventueel de medisch noodzakelijk zorg ook vergoedt worden. Dit is afhankelijk van uw zorgprofiel/sims classificatie.

Heeft u vragen over de diabetische zorg , dan kunt u ons mailen : info@podotherapiebartels.nl
Wilt u als pedicure een contract aanvragen dan kunt u mailen naar : administratie@podotherapiebartels.nl