Facturen / kopie nota

Indien mogelijk declareren wij rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar*. Wanneer u niet of niet volledig verzekerd bent voor podotherapie en/of podotherapeutische hulpmiddelen (zoals zolen) brengen we de kosten bij u in rekening.

* Wij kunnen de zolen niet rechtstreeks declareren aan de volgende verzekeraars; DitZo, DSW, Menzis, PNO, Salland en Stad Holland.

Bent u verzekerd bij bovenstaande verzekeringen dan heeft Toppodotherapie Bartels  het factureren uitbesteed aan Fa-med. Dit betekent dat u onze rekening van Fa-med ontvangt. U wordt verzocht het factuurbedrag binnen 30 dagen over te maken.

Wilt u reageren op een nota of heeft u een specifieke vraag over nota’s of betalingen? Neemt u dan rechtstreeks contact op met Fa-med, telefoonnummer 0900-0885 (€ 0,18/min.)

Een nieuw exemplaar van een nota kunt u opvragen via het telefoonnummer 0900-0882 (€ 1,30/gesprek). Uw vragen kunt u ook stellen via het digitale reactieformulier van Fa-med.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Fa-med B.V. en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.

Op de nota die u van Fa-med ontvangt zijn de betalingsvoorwaarden van Fa-med B.V. van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en liggen tevens ter inzage bij uw zorgverlener.