Sportpodotherapie

Sportpodotherapie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan preventie en herstel van blessures, de belastbaarheid verhogen en zelfs leiden tot prestatie verbetering.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, doet de sportpodotherapeut veel meer dan het maken van inlays op maat.

De primaire doelstelling van sportpodotherapie bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van sporten. De sportpodotherapeut richt zich daarbinnen specifiek op het optimaal houden en het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid voor zover deze van invloed (kunnen) zijn op het ontstaan van sportblessures. Dit door het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van problemen aan het bewegingsapparaat. Een sportpodotherapeut is inhoudelijk vooral gericht op het functioneel toepassen van (sport)podotherapeutische methoden en technieken bij sportgerelateerde problematiek. U kunt daarbij denken aan simpele aanpassingen in een wielrenschoen, turnschoen of skischoen. Voor het aanmeten van een goed aansluitende sportinlay voor uw sportschoenen kunt u ook bij TOPpodotherapie Bartels terecht.

Sportblessures zijn een grote kostenpost per jaar voor zorgverzekeraars. Dit betekent dat zorgverzekeraars geïnteresseerd zijn in een geregistreerde professional op het gebied van sportblessures. Voor de direct verzekeraar moet de deskundigheid van de sportpodotherapeut helder, gemakkelijk, effectief, kostenbesparend en bereikbaar zijn. Daarbij staan kwaliteit, snelheid, doelmatigheid, samenhang en transparantie centraal. De sportpodotherapeut richt zich op het herstel van de balans belasting/belastbaarheid, dus op een functionele interactie.

De sportpodotherapeuten werken samen met andere gespecialiseerde disciplines in de sportgeneeskundige zorg, zoals sportartsen, sportfysiotherapeuten, sportmasseurs, maar ook trainers en begeleiders.

De sport-specialisatie geeft podotherapeuten meer inzicht in de biomechanica van het bewegen. In eerste instantie gezien vanuit de sportbeoefening, waar de bewegingen altijd intenser zijn dan in het dagelijks leven.

De erkende sportpodotherapeut is te herkennen aan zijn N.V.v.S.P. lidmaatschap en SCAS certificering.

In een wereld waarin elke seconde telt, zet sportpodotherapie Bartels elke sporter op voorsprong.